English Login
CAUTARE:
 
 
Numar curent     Arhiva     Etica publicatiei     Domenii articole     Informatii autori     Colegiul editorial     Abonare     Contact
     
  Numarul 3/2018

Volumul 9 (2018), Nr. 3

Some thoughts what brings end of this century to building sector, to life stile, inside and outside living conditions
Branislav Todorović

Economic and energy efficiency of investments in digitalized systems
Gabriela Mehedintu, Nicolae Postavaru

Clădire cu consum redus de energie termică. Surse regenerabile – recuperare de căldură și pompă termică
Low-energy building. Renewable Sources - Heat Recovery and Heat Pump
Prof. dr. ing. Florin Iordache, Drd. ing. Eugen Mandric

Dezvoltare durabilă sau sustenabilitate
Sustainable development or sustainability
Prof. em. Dr. Ing. Adrian RETEZAN, Dr. Ing. Ioan Silviu DOBOȘI, Dr. Ing. Remus RETEZAN

Aplicarea procedurilor de determinare a scalelor energetice și prezentarea unui model pentru certificatul de performanță energetică
Applying the procedures for determining the energy scales and submitting a model for the energy performance certificate
Conf dr. ing. Cătălin Lungu, Conf. dr. ing. Silviana Brata

Evoluţia normelor specifice de consum a gazelor naturale pentru necesităţile casnice în condiţiile Republicii Moldova în ultimii 50 de ani
The development of specific rate of gas consumption for household requirements in the conditions of the Republic of Moldova in the last 50 years
Mariana Haiducova, Constantin Ţuleanu

Energy system for tomorrow - role of exergy
Prof Dr. Peter NOVAK

Sistem de cogenerare-trigenerare. Analiza energetica pe un scenariu de alimentare a unui consumator
Cogeneration-trigeneration system. Energy analysis on a consumer scenario
Prof. dr. ing. Florin Iordache – UTCB-FII

From irreversibility to sustainability linking energy storage, geo-ecology recovery and renewables
Prof. Marija S. TODOROVIĆ

Surse reci autocompensate sezonier in sisteme de instalatii echipate cu pompe de caldura reversibile
Seasonally self-compensated cold sources in installation systems equipped with reversible heat pumps
Andreea Baran, Ionela Cazacu, Theodor Mateescu, Razvan Luciu

Analiza randamentelor unui sistem de cogenerare cu motoare termice cu combustie internă ca sursă primară și cazan de apă caldă ca sursă de vârf
Efficiency analysis of a CHP plant, based on reciprocating engines as prime movers and a hot water boiler as peak source
Gabriel Mărcuș, Vlad Iordache, Rodica Frunzulică, Florin Iordache

Application des indicateurs PMV, PPD de confort thermique et du critère de confort thermique local pour l’évaluation des paramètres du microclimat dans la chambre à condition que les parois sont endommagées
Viktor Petrenko, Kostiantyn Dikarev, Oleksandra Kuzmenko, Anatolii Petrenko, Ivan Ogdanskyy

Prof/trac project – improving skills for successfully designing, constructing, renovating and operating nearly zero energy buildings
Andrei Vladimir LIȚIU, Tiziana BUSO, Anita DERJANECZ, Carmen Luminița CUC, Ioan Silviu DOBOȘI, Adrian RETEZAN

Maximum displacement evaluation of a node constructive, provided that it is robust and has a volume imprecise
Baranenko Valeriy, Volchok Denys

 
Implementat de Matrix Rom
© 2020 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.