English Login
CAUTARE:
 
 
Numar curent     Arhiva     Etica publicatiei     Domenii articole     Informatii autori     Colegiul editorial     Abonare     Contact
     
  Numarul 1/2013

Volumul 4 (2013), Nr. 1

Consideratii privind eliminarea deseurilor biologice prin incinerare. Studiu de caz: statia de epurare a apelor uzate Oradea
Considerations for biological waste disposal by incineration. Case study: wastewater treatment Oradea station
Gheorghe-Constantin Ionescu, Emil Gligor, George-Lucian Ionescu

Cercetari experimentale privind utilizarea adaosurilor de zgura granulata de furnal in beton. Determinarea experimentala a valorii coeficientului k. Partea 1
Experimental research on the use of granulated blast furnace slag additives in concrete. Experimental determination of the k coefficient value. Part 1
Dan Paul Georgescu

The use of solar energy for air-conditioning in the cold season by employing a heating pump on lithium bromide -water solution
Anica Ilie, Razvan Calota

Water flow adjustment of pumps in heating stations
Emilian Stefan Valea, Ioan Sarbu, Tamara Pampu

Cercetari experimentale privind utilizarea adaosurilor de zgura granulata de furnal in beton. Cercetari experimentale pentru determinarea caracteristicilor de rezistenta si durabilitate a betoanelor preparate cu cimenturi tip II/A-S, III/A si respectiv cu ciment tip I si adaosuri de 10% si 37% zgura. Partea 2
Experimental researches on the use of granulated blast furnace slag additives in concrete. Experimental researches to determine the strength and durability characteristics of concretes prepared with cement type II / A-S, III / A and type I cement and of 10% and 37% slag additives. Part 2
Dan Paul Georgescu

Usage Mobile Phone for Pavement Distresses Measurement in Irbid city - Jordan
Bara Al-Mistarehi

 
Implementat de Matrix Rom
© 2020 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.