Romana Login
SEARCH:
 
 
Current number    Archive    Publication ethics    Articles domains    Author information    Editorial board    Subscription    Contact
     
  Number 2/2015

Volume 6 (2015), Nr. 2

Etude thermique d’un capteur solaire innovant à circulation d’air
Thermal study of a innvovative solar coletor with air circulation
Cristiana Croitoru, Amina Meslem, Ramy Atta

Impact of freeze-thaw cycles on the performance of polymer modified bitumen
Bachir Glaoui, M'hamed Merbouh, Martin Van de Ven, Mahdjoub Bendjima

Aplicarea analizei statistice multivariate pentru evaluarea parametrilor la o statie de epurare a apei
Application of multivariate statistical analysis to evaluate parameters in a wastewater treatment
Marius-Daniel Roman

Instalatie multischimbator pentru utilizarea peletilor in sisteme de incalzire industriala
Multiple-exchangers installation for industrial heating using wood pellets
Nicolae Antonescu, Laurentiu Tacutu

Theoretical and experimental study on ice-slurry use in comfort air-conditioning
Rodica DUMITRESCU, Anica ILIE, Razvan CALOTA, Teodora Madalina NICHITA, Andrei DAMIAN

Model experimental pentru studierea curgerii apei intr-o conducta de canalizare
Experimental model to study the water flow to a sewer pipe
Marius Iliescu, Elena Iatan, Mihnea Sandu

Management system for improving energy consumption in public buildings
Ion MICIU, Cristina OGESCU

Influenta continutului si finetii filerului de calcar asupra proprietatilor cimentului cu adaos de calcar
Influence of limestone filler content and fineness on the properties of limestone filler cements
Nastasia Saca, Maria Georgescu

Aplicaţii ale ciclului Rankine organic utilizând surse de energie regenerabile
Applications of the Organic Rankine Cycle using renewable energy sources
Pavel Atanasoae

Piaţa imobiliară rezidenţială sub aspectul crizei economice
Residential real estate market in terms of the economic crisis
Drd. Ec. Gabriela Mehedintu, Prof. Univ. Dr. Ing. Nicolae Postavaru

Analiza energetica privind utilizarea unui sistem de cogenerare pentru alimentarea cu caldura a unui ansamblu de blocuri din mediu urban
Energy analysis on using a cogeneration system to supply heat to a series of urban residential buildings
Prof. dr. ing. Florin Iordache , drd. ing. Radu-Alexandru Baciu , drd. ing. Stefan Burchila

Aspecte privind modul de realizare a cladirilor si a instalatiilor aferente in SUA
Issues on the form of buildings and related facilities in the US
Dr.ing Ilina Mihai -Prof. Universitar, Ing. Ilina Matei Traian- Ilina Engineering PA - Statui Maine - SUA

 
Implemented by Matrix Rom
© 2020 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.