Romana Login
SEARCH:
 
 
Current number    Archive    Publication ethics    Articles domains    Author information    Editorial board    Subscription    Contact
     
  Current number

Volume 11 (2020), Nr. 1

Aspecte privind predicția coroziunii electrozilor de pământare în solul municipiului Timișoara Partea a III-a. Predicția matematică a coroziunii
Aspects regarding the corrosion prediction of earth electrodes in the soil of the municipality of Timisoara Part III. The mathematical prediction of corrosion
Ștefan PAVEL, Ioan-Bogdan PASCU, Bogdan-Ovidiu ȚĂRANU, Oana-Alexandra GRAD, Romeo NEGREA

Innovation of pneumatic waste in building sound insulation systems against internal and external noise
Bounoua TAB, Ahmed TAFRAOUI, Naima SEGHOUANI

Case study regarding the energy efficiency of green buildings envelope
Georgiana Corsiuc, Carmen Mârza

Randamentul captatorului solar plan. Forma pătratică, aspecte teoretice
Flat plate solar collector efficiency. Theoretical aspects of the quadratic form
drd. ing. Alexandru Drăghici, prof. dr. ing. Florin Iordache

Mechanical properties of high-performance concrete made incorporating dune sand as fine aggregate.
Fatima Zahra Rennani, Abdelkadir Makani, Noureddine Agha, Ahmed Tafraoui, Farid Benmerioul, Said Zaoiai

Analiza și estimarea parametrilor care influențează temperaturile stratului de gaze fierbinți într-un compartiment de incendiu, în funcție de sistemul de ventilație folosit
Analysis and estimation of parameters influencing hot gas layer temperatures in a fire compartment as a function of the type of the ventilation system
Alexandra TEODOR, Alexandru-Florin CHIOJDOIU, Octavian LALU, Ion ANGHEL, Aurel TROFIN, Ionel Alin MOCIOI,Liviu-Valentin BALANESCU

Hydromechanical coupling in the soil-structure interaction
Belbekri M., Draoui B., Berga A.

Impactul climatic al particulelor atmosferice; Studiu de caz pentru municipiul București
Climatic impact of atmospheric particles; Case study for Bucharest municipality
Florinela Ardelean

Securitatea datelor în instalații fixe de alimentare ale sistemului de tracțiune electrică feroviară
Data security in fixed power installations of the railway electric traction system
Cristina Gabriela Sărăcin

Determinarea numerică a câmpului bidimensional de temperatură într-o regiune plană în regim termic staţionar rezolvată în Microsoft Excel
Numerical determination of the temperature two-dimensional field in a plane region in stationary thermal solution resolved in Excel Microsoft
Şef lucr. Dr. ing. Gelu-Adrian CHISĂLIŢĂ

Studiu comparativ pentru alimentarea cu agent termic a unui bloc de locuinte
Comparative study for the supply of a block of flats with thermal agent
Constantin CILIBIU

Comportamentul termic dinamic al unui sistem activ de preparare a apei calde utilizând energia solară
Dynamic thermal behavior of an active hot water preparation system using solar energy
drd. ing. Alexandru Drăghici, prof. dr. ing. Florin Iordache

 
Implemented by Matrix Rom
© 2020 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.