Romana Login
SEARCH:
 
 
Current number    Archive    Publication ethics    Articles domains    Author information    Editorial board    Subscription    Contact
     
  Current number

Volume 11 (2020), Nr. 4

Practica modelării variabilității spațiale în ingineria geotehnică
The practice of spatial variability modeling in geotechnical engineering
Chabani Abdelmadjid, Abdelkrimi Abderrahmane, Djermane Adelkader, Chabani Omar

Sisteme de încălzire urbană care utilizează surse geotermale, o contribuție la o Europă neutră în materie de carbon
District heating systems using geothermal sources, a contribution towards a carbon- neutral Europe
MSc Manuel Valer HERLO

Panourile fotovoltaice integrate în clădiri
Building integrated photovoltaics (BIPV)
Stud. Alexandra-Maria RUSEN, PhD Stud. Eng. Danut TOKAR

Analiza energetica privind intretinerea termica a solului sub pista unui patinoar
Energy analysis regarding the thermal maintenance of the soil under the track of an ice rink
Gianny Flamaropol, Florin Iordache

Analiza mărimilor electrice pentru sisteme de alimentare cu energie electrică. Studiu de caz
Analysis of electrical quantities for electricity supply systems. Case study
Mrd. Eng. Octavian VIDAC, Ph.D. Stud. Eng. Danut TOKAR

Energia “Eterna Poveste”
Energy “Endless Story”
Prof. Em. Adrian Retezan, Drd. Ing. Nicoleta-Elena Kaba Dr. Ing. Ioan Silviu Doboși, Dr. Ing. Remus Retezan

Evaluarea și maparea consecințelor alunecărilor de teren folosind analiza corespondenței multiple (MCA). Aplicație în nordul Algeriei.
Spatial Landslide consequence assessment and mapping using multiple correspondence analysis (MCA). Application in North Algeria.
Amel Kab, Lynda Djerbal, Ramdane Bahar

Soluții alternative pentru climatizarea unei clădiri de cult
Alternative solutions for air conditioning of a cult building
Prof. Dr. Ing. Theodor MATEESCU, Dr. Ing. Andreea Irina BARAN, Ing. Florin Ioan BARAN

De la piramide la clădiri inteligente și orașe din a doua parte a acestui secol
From pyramids to smart buildings and cities of the second part of this century
Prof.PhD.Eng. DHC Branislav B. TODOROVIĆ

Propunere de procedura de dimensionare a instalatiilor solare termice pentru utilitatile specifice cladirilor
Proposed sizing procedure of solar thermal installations for utilities specific to buildings
Florin Iordache

Modelarea influentei tipului de contact pe raspunsul interfetei Sol-Gramada
Modeling the Influence of Contact Type on the Response of the Soil-Pile interface
Kadri Fatima, Berga Abdelmadjid, Terfaya Nazihe

Școala după Corona
School after Corona
Cristina-Vasilica Icociu, Mihnea Costoiu, Tiberiu Gabriel Dobrescu, Cătălin-Ionuț Silvestru, Nicolae Postăvaru

 
Implemented by Matrix Rom
© 2021 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.