Romana Login
SEARCH:
 
 
Current number    Archive    Publication ethics    Articles domains    Author information    Editorial board    Subscription    Contact
     
  Current number

Volume 12 (2021), Nr. 3

Un studiu privind consolidarea cladirilor prin utilizarea amortizoarelor vascoase
A study on the strengthening of buildings by utilizing viscous dampers
Himan Mohammad Eisa

Estimarea pierderilor de sol folosind modelul RUSLE si instrumentele GIS: Studiu de caz al bazinului Mellah, nord-estul Algeriei
Estimation of soil losses using RUSLE model and GIS tools: Case study of the Mellah catchment, Northeast of Algeria
Bouzeria Housseyn, Ghenim Abderrahmane Nekkache, Kanchoul Kamel, BouguerraHamza, TachiSalah Eddine,

Studiu comparativ privind coroziunea in timp a electrozilor in sol, Partea 3 – Masuratori electrice
Comparative study regarding corrosion in time of the ground electrodes, Part 3 – Electrical measurements
Stefan PAVEL, Ioan Bogdan PASCU, Nicoleta NEMES, Romeo NEGREA, Emilia DOBRIN BURIAC Oana

Rasuflarea apelor acvifere freatice: cauze, consecinte si remedii
Phreatic aquifer water upwelling: causes, consequences and remedies
Alia Basma ABBA, Asma ABBAS, Oum Elkheir BACHI, Sofiane SAGGAÏ

Alegerea pompelor de caldura pentru alimentarea instalatiilor de incalzire centrala si de prepararea apei calde de consum aferente cladirilor
Choice of heat pumps for powering central heating installations and preparing hot water for buildings
Florin Iordache

Aspecte referitoare la constructia de scari sigure pentru cutremur
Aspects regarding the construction of safe earthquake staircases
Ana - Maria Pirvanus, Vlad Stefan Niculae, Daniel Stoica

Cercetare privind utilizarea unui sistem fotovoltaic intr-o localitate urbana
Research on the use of a photovoltaic system in an urban locality
Luna Gina Mihaela

 
Implemented by Matrix Rom
© 2021 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.