Romana Login
SEARCH:
 
 
Current number    Archive    Publication ethics    Articles domains    Author information    Editorial board    Subscription    Contact
     
  Number 3/2017

Volume 8 (2017), Nr. 3

Despre relaţia confort ambiental – calitate a aerului – permeabilitate la aer a construcţiilor
About the relationship environmental comfort - air quality - air permeability of buildings
Carmen MÂRZA, Georgiana CORSIUC

Combined effect of the local discomfort parameters – research methodology
Balázs ANDRÁS, László KAJTÁR

Sisteme de concentratoare de radiație solară, componente importante în viitoarele sisteme de valorificare a energiei solare (elemente orientative în acțiunea de proiectare a sistemelor de valorificare a energiei solare)
Systems of solar radiation concentrators, important components in the future solar energy systems (indicative elements in the design of solar energy recovery systems)
Drd. ing. I.C. COTOROBAI, Prof. dr. ing. Theodor MATEESCU, Conf. dr. ing, Victoria COTOROBAI

Măsurarea permeabilității la aer a unei clădiri individuale cu arhitectură modernă
Airtightness measurement for a modern architecture individual house
Răzvan Mihai VIZITEU, Vlad IORDACHE

Media orară de strălucire a soarelui în Timişoara şi energia electrică produsă de panourile fotovoltaice
The hourly average of sunshine in Timisoara and electricity produced by photovoltaic panels
Ștefan PAVEL, Ioan Silviu DOBOȘI, Daniel STAN, Gabriel FISCHER-SZAVA

Analiză de decizie multicriterială ca metodă de selecție a sistemelor de ventilare pentru case de locuit individuale
Multiple-criteria decision analysis as a method of ventilation system selection in individual residential houses
Mag. Pîcălău Evgheni, Conf. univ. dr. Vera Guţul

Recircularea apei calde menajere în clădiri publice. Confort și economie de apă vs. Economie de energie
Domestic hot water recirculation within public buildings. Confort and water saving vs. Energy savings
Ing drd. Szilveszter-Zoltan Geyer Ehrenberg

Analiza numerică a câmpului de viteze şi temperaturi întro secţiune transversală a unei conducte eliptice în cazul convecţiei forţate a căldurii în regim laminar
The numerical analysis of the field of speeds and temperatures in a cross section of an elliptical pipe in the case of heat forced convection in the laminar regime
Ş.L. dr. Ing. Anton IOSIF

Analiza dinamică la acțiunea seismică a unei structuri îngropate pentru transportul apei
Dynamic analysis of the seismic action of underground structure to water transport
Ancaș Ana Diana, Mihai Profire, Marina Verdeș, Vasilică Ciocan

Schimbatoare de caldura – regimuri de exploatare. Aspecte termice si energetice
Heat exchangers - operating regimes. Thermal and energy aspects
Prof. dr. ing. Florin Iordache – UTCB-FII

Calculul coeficientului de rugozitate pentru un colector de canalizare in conditii de laborator
Calculation of the rugozitance coefficient for a laboratory conditioning landscape collector
Elena IATAN, Daniela TEODORESCU, Alexandru IATAN,

 
Implemented by Matrix Rom
© 2021 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.