Romana Login
SEARCH:
 
 
Current number    Archive    Publication ethics    Articles domains    Author information    Editorial board    Subscription    Contact
     
  Number 2/2018

Volume 9 (2018), Nr. 2

Instalație de răcire pentru căzi de masaj şi relaxare
Cooling installation for massage bathtubs and relaxation
Prof.dr.ing. Laurenţiu Rece, Asist.dr.ing. Răzvan Calotă, Ing. Valenti-Mihai Calota, Drd.ing.Bianca Pironea

Comportamentul termic în regim nestaţionar al încăperilor încălzite/răcite de la tavane termoactivate cu sisteme de ţevi capilare paralele
Thermal behavior in non-standing heating / cooling heating systems through thermo-activated pipes with parallel capillar systems
Constantin Ţuleanu, Livia Leanca, Tatiana Colomieţ

Corelații între atenuarea acustică a fațadelor clădirilor și permeabilitatea la aer a acestora. Aspecte teoretice.
Correlations between the sound transmission loss of building façades and their air permeability. Theoretical aspects.
Vlad Iordache, Florin Iordache

Utilizarea logicii fuzzy în modelarea numerică a unui controler inteligent de menţinere a nivelului de CO2 în clădiri
The numerical modelling of a intelligent controller for maintaining the level of CO2 into the buildings, using fuzzy logic
Florin-Adrian Hebean, Sorin Caluianu

Assessing the performance of led lighting in a classroom - simulations versus experiments
Tiberiu Catalina, Alexandra Ene, Andrei Marian Istrate

Retele termice de distributie. Aspecte energetice
Thermal distribution networks. Energy aspects
Drd. ing. Adrian Marin, Drd. ing. Cristina Stanisteanu, Prof. dr. ing. Florin Iordache

Error sources in positioning using GNSS receivers
Costin-Sebastian MANU, Larisa Ofelia FILIP, Ioan Cosmin CIUCULESCU, Dumitru Filip TIVIG, Cosmin CARTEȘ

SIMULAREA EVACUĂRII UTILIZATORILOR ÎN CAZ DE INCENDIU LA CLUBUL COLECTIV
Ocupant evacuation simulation in case of fire in the Colectiv nightclub
Gabriel Prigoreanu, Ion Anghel, Micu Cristian-Andrei

Utilizarea energiei solare pentru incalzirea spatiilor si prepararea apei calde de consum. Evaluarea performantelor energetice
Using solar energy for space heating and hot water consumption. Assessment of energy performance
Prof. dr. ing. Florin Iordache, Drd. Ing. Mugurel Talpiga, Drd. Ing. Eugen Mandric

 
Implemented by Matrix Rom
© 2020 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.