English
CAUTARE:
 
 
Numar curent     Arhiva     Etica publicatiei     Domenii articole     Informatii autori     Colegiul editorial     Magazin     Contact
     
  1. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale MATRIX ROM S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 17. Prin urmare, MATRIX ROM S.R.L. urmareste in permanenta asigurarea prelucrarii datelor cu caracter personal in stricta conformitate cu principiile privind protectia datelor, respectind prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor Personale (GDPR) adoptat de Parlamentul European prin Regulamentul (UE) 2016/679. Prezenta politica de confidentialitate vizeaza datele cu caracter personal ale clientilor MATRIX ROM S.R.L. si ale celorlalti utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului rric.ro. Prin data cu caracter personal se intelege orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila, colectata prin intermediul acestei pagini de internet rric.ro.

2. Scopurile prelucrarii:

Prin completarea voluntara a datelor din formularele disponibile pe rric.ro, Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a MATRIX ROM S.R.L. si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate corespunzator prezentei Politici de confidentialitate si in urmatoarelor scopuri explicite si legitime:
2.1 Pentru indeplinirea obligatiilor legale care revin in sarcina MATRIX ROM S.R.L. pentru procesarea solicitarilor Clientului formulate prin intermediul acestei pagini de internet: validarea si expedierea comenzilor, rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la o comanda si la produsele achizitionate, inclusiv facturarea produselor.
2.2 Pentru rezolvarea altor probleme legale, rezultate din relatia contractuala stabilita intre MATRIX ROM SRL si Client, in urma emiterii unei comenzi: corespondenta cu Clientul, recuperarea eventualelor creante, protejarea oricarui interes legitim al MATRIX ROM S.R.L., pe cale administrativa sau judiciara, cesiunea de creante catre terte parti, conformarea cu cerintele legale privind arhivarea.
2.3 Pentru activitati de marketing direct - trimiterea de newslettere prin folosirea postei electronice (e-mail) - si publicitate pentru produsele si serviciile MATRIX ROM S.R.L., numai daca exista un acord explicit al Clientului, rezultat in urma bifarii casutei corespunzatoare in contul rric.ro.
2.4 In scopul determinarii si evaluarii intereselor si preferintelor Clientilor, utilizand mijloace automate si/ sau neautomate, in vederea generarii de oferte personalizate. Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop prezinta beneficiul de a va oferi un serviciu cat mai apropiat de nevoile si interesele dumneavoastra, dar si de a va sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile MATRIX ROM S.R.L.
2.5 In scopul evaluarii gradului dumneavoastra de satisfactie cu privire la produsele/ serviciile MATRIX ROM S.R.L.
2.6 In scopul unor analize statistice ce nu implica crearea de profiluri individuale.
Important: conform art. 8, alin.1 din Regulamentul (UE) 2016/679 nici o societate comerciala nu are permisiunea de a colecta date personale pentru persoanele care nu au varsta de 16 ani impliniti.

3. Temeiul juridic al prelucrarilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile de mai sus are la baza:
3.1 Obligatiile legale care revin in sarcina MATRIX ROM S.R.L. ca urmare a operatiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului rric.ro.
3.2 Realizarea, respectiv finalizarea comenzilor pentru produsele din portofoliul MATRIX ROM S.R.L.
3.3 Interesul legitim al MATRIX ROM S.R.L. de a-si promova produsele.
3.4 Consimtamantul dumneavoastra in ce priveste activitatile de marketing/ publicitate si alte prelucrari pentru care legislatia in domeniu prevede obligativitatea obtinerii consimtamantului.
In masura in care ati exprimat consimtamantul dumneavoastra cu privire la o anumita prelucrare, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment.

4. Durata prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus si ulterior potrivit cerintelor din politicile noastre interne si in conformitate cu cerintele legale.
Datele vor fi sterse automat la solicitarea utilizatorului prin dezabonare directa sau o cerere scrisa in acest sens.

5. Furnizarea datelor cu caracter personal unor terte persoane

In contextul realizarii activitatilor sale, MATRIX ROM S.R.L. poate furniza partial datele personale colectate, in conditii stricte si clar precizate, catre urmatoarele categorii de parteneri:
- furnizorilor de servicii de posta/curierat
- furnizorilor de servicii de plata online
- companiilor cu care dezvoltam programe comune de ofertare pe piata bunurilor si serviciilor noastre
- furnizorilor de servicii de marketing
- furnizorilor de servicii de contabilitate si resurse umane, necesare activitatii MATRIX ROM SRL conform legislatiei in vigoare
- furnizorilor de servicii aferente infrastructurii IT si produselor informatice utilizate in activitatea curenta.
MATRIX ROM SRL are incheiate angajamente de confidentialitate cu toti furnizorii mentionati, prin acestea garantindu-se ca datele sunt transmise numai pentru realizarea serviciilor respective, ca ele sunt pastrate in deplina siguranta si ca nu pot fi partajate cu alte persoane.
La solicitarea expresa, scrisa si semnata a oricarui client, putem furniza detaliile de identificare pentru fiecare din furnizorii mentionati.
In baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate, datele personale pot fi furnizate si unor organe abilitate ale statului.

6. Masuri de securitate a datelor

MATRIX ROM S.R.L. va aplica in utilizarea datelor personale masuri tehnice si organizatorice adecvate si necesare in vederea asigurarii securitatii acestora, protejarii impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, alterarii, divulgarii sau accesului neautorizat. Intrebari legate de securitatea datelor personale pot fi trimise la privacy@matrixrom.ro.

7. Drepturile de care beneficiati

In legatura cu prelucrarea datelor personale, clientii MATRIX ROM S.R.L., ceilalti utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului rric.ro au urmatoarele drepturi:
- dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dumneavoastra, iar daca da, sa va oferim acces la aceste date precum si informatii despre cum sunt prelucrate
- dreptul la opozitie care vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand aceasta deserveste un interes public ori un interes legitim al nostru
- dreptul la rectificare care implica corectarea fara intarzieri nejustificate a datelor personale inexacte
- dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat insemnind ca aveti dreptul sa va stergem datele colectate fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ati retras consimtamantul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, va opuneti prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societatii informationale
- dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat daca se contesta exactitatea datelor pe o anumita perioada, suficienta pentru verificarea datelor, daca prelucrarea este ilegala dar nu se doreste stergerea datelor doar restrictionarea, in cazul in care MATRIX ROM S.R.L. nu mai are nevoie de datele personale in vederea prelucrarii insa ni le cereti pentru apararea unui drept in instanta, daca v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.

8. Contact si suport privind datele dumneavoastra

Toate aceste drepturi le puteti exercita printr-o cerere scrisa, datata, semnata si transmisa catre MATRIX ROM S.R.L. prin:
e-mail la privacy@matrixrom.ro
In plus, aveti dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau la instantele de judecata, in cazul in care considerati ca MATRIX ROM S.R.L. v-a incalcat vreun drept in baza prevederilor legale.
Nu uita:
Pentru dezabonare va rugam trimiteti un email pe adresa office@matrixrom.ro cu textul dezabonare.

 
Implementat de Matrix Rom
© 2024 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.